Loading...
Open Wing Alliance (Czech) 2017-07-21T19:04:33+00:00

Z iniciativy The Humane League byla založena Open Wing Alliance, ve snaze vytvořit společnou mezinárodní kampaň k osvobození slepic z klecových chovů. Sdílíme strategie, taktiky i zdroje mezi jednotlivými členy aliance k dosažení společného cíle

Přihlaš se nyní
Map of OWA's global presence

Granty

Knaplnění poslání Open Wing Alliance, The Humane League vyčlenila prostředky na poskytování grantů na podporu kampaňí proti klecovým chovům. Tyto granty jsou k dispozici pro stávající členské organizace Open Wing Alliance. The Humane League povzbuzuje zejména začínající nebo malé organizace ke členství v koalici a k žádosti o grant, který by jim umožnil zahájit institucionální práci na kampani.

Tyto granty mohou podpořit širokou řadu potřeb pro uskutečnění kampaně, od nákladů na platy po náklady na materiální zabezpečení kampaně. The Humane League také nabízí další profesionální podporu nebo školení potřebné pro vedení účinných kampaní.

Přihlaš se nyní

Kontaktujte nás

Jméno

E-mail

Vzkaz