Přihlásit

Přihlásit 2017-07-21T19:12:06+00:00

Žádost o členství a grant

Tento formulář umožňuje požádat o členství v Open Wing Alliance nebo o členství s požadavkem o grant. Organizace musí být nejprve přijata, aby mohla poté žádat o grant, Formulář umožňuje také stávajícím členům žádat o grant, bez nutnosti opětovného vyplňování všech informací o členské organizaci. Prosím, vyberte okénko k přístupu na požadovaný formulář.

Žádost o členství: :

Člen aliance musí dodržovat tyto základní kritéria:

  • Souhlasit s prací na celosvětovém zrušení klecových chovů slepic
  • Chtít být součástí globální kampaně proti velkým korporacím
  • Souhlasit s umístěním loga organizace na webu koalice.
  • Souhlasit se zveřejněním členství v koalici v médiích.
  • Aktivně spolupracovat, respektovat a podporovat ostatní členy koalice.

Jméno organizace

Link na webovou stránku

Země působení

Hlavní kontakt na organizaci

Rozpočet 2017

Číslo registrace neziskové organizace

Počet zaměstnanců na plný úvazek

Počet aktivních dobrovolníků

Počet e-mailových kontaktů

Jaké jsou současné úspěchy organizace

Současné zapojení do kampaní

Prosím, vložte logo organizace ve velkém rozlišení


(Jen png.eps.svg nebo gif formát je povolen)


Podrobnosti o grantu: Grant může být udělen až do výše $ 50 000 USD s možností obnovení po 12 měsících. Žádosti o grant jsou přijímány průběžně, žádosti na rok 2018 však byly již vyřízeny. Žádost o grant pro další období je třeba podat nejpozději 31. října 2018.

Jméno programu/projektu

Celkový rozpočet programu

Požadovaná částka grantu

Popište aktivity, ke kterým by měl být grant použit

Jsou potřebné další zdroje nebo školení, které jsou nezbytné k úspěšnému dosažení plánovaného cíle?

Zaškrtněte všechny zdroje, které má vaše organizace k dispozici: