Pieteikties

Pieteikties 2017-07-21T19:13:19+00:00

Pieteikšanās dalībai un grantiem

Ieinteresētās puses šajā pieteikuma veidlapā var pieteikties vai nu tikai dalībai koalīcijā “Open Wing Alliance”, vai arī dalībai un grantam. Vispirms ir jābūt apstiprinātai organizācijas dalībai koalīcijā, un pēc tam tiek apsvērti pieteikumi grantiem. Jau esošās dalīborganizācijas šajā veidlapā var pieteikties grantam, neaizpildot pamatinformāciju atkārtoti. Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo izvēles rūtiņu, lai piekļūtu vajadzīgajai veidlapai.

Pieteikšanās dalībai::

Koalīcijas "Open Wing Alliance" dalīborganizācijas atbilst tālāk minētajiem pamatkritērijiem.

  • ATās piekrīt strādāt, lai visā pasaulē tiktu pārtraukta dējējvistu turēšana sprostos
  • Tās vēlas piedalīties pasaules mēroga kampaņās pret lielām korporācijām.
  • Tās piekrīt, ka organizācijas logotips tiek parādīts koalīcijas vietnē.
  • Tās piekrīt, ka tiek pieminētas plašsaziņas līdzekļos kā globālās koalīcijas dalīborganizācijas.
  • Tās piekrīt strādāt, sadarbojoties ar citām dalīborganizācijām, atbalstot tās un izturoties pret tām ar cieņu.

Organizācijas nosaukums

Saite uz vietni

Darbības valsts(-is)

Organizācijas galvenā kontaktpersona

2017. gada budžets

Bezpeļņas organizācijas reģistrācijas numurs

Pilna laika darbinieku skaits

Aktīvo brīvprātīgo skaits

E-pasta adresātu saraksta izmērs

Kādi ir organizācijas pēdējā laika sasniegumi?

Pašreizējā iesaistīšanās institucionālās kampaņās

Lūdzu, pievienojiet logotipu ar augstu izšķirtspēju:


(Tiek pieņemti tikai šādi formāti: .png, .eps, .svg un .gif.)


Informācija par grantiem: tiek piešķirti granti līdz 50 000 ASV dolāru apmērā ar iespēju grantu saņemt atkārtoti pēc 12 mēnešiem. Lai gan pieteikumi tiek pieņemti, tomēr visi 2018. gada grantu saņēmēji jau ir apstiprināti. Pieteikšanās termiņš nākamajam grantam ir 2018. gada 31. oktobris.

Programmas/projekta nosaukums

Kopējais programmas budžets

Pieprasītais granta apjoms

Aprakstiet aktivitātes, kuru izpildei palīdzētu šis grants.

Vai papildus fondu atbalstam ir nepieciešami kādi citi resursi vai apmācības, lai programmas izpilde būtu veiksmīga?

Norādiet visus resursus, kas jau ir pieejami jūsu organizācijai.