Loading...
Open Wing Alliance (Polish) 2017-07-21T19:05:42+00:00

Z inicjatywy The Humane League organizacje członkowskie Open Wing Alliance połączyły siły, aby działać razem na rzecz zakończenia chowu klatkowego kur niosek. Dzielimy strategie kampanii, taktykę oraz zasoby na całym świecie, aby osiągnąć wspólny cel.

Aplikuj
Map of OWA's global presence

Dotacje

W celu wsparcia misji Open Wing Alliance organizacja The Humane League stworzyła budżet dotacji przeznaczonych na kampanie na rzecz zakończenia chowu klatkowego kur. Dotacje te są dostępne dla członków koalicji Open Wing Alliance. The Humane Legaue szczególnie zachęca nowe lub mniejsze organizacje do ubiegania się o członkostwo w koalicji oraz dotacje, umożliwi im to bowiem zinstytucjonalizowaną pracę.

Dotacje mogą być wykorzystywane w celu sfinansowania różnych potrzeb, od zatrudnienia pracowników po materiały kampanijne. The Humane League jest też w stanie zapewnić inne profesjonalne wsparcie lub szkolenia, aby pomóc w stworzeniu kampanii o większym wpływie na odbiorców.

Aplikuj

Kontakt

Imię

E-mail

Wiadomość