Aplikuj

Aplikuj 2017-07-21T19:13:39+00:00

Aplikacja o członkostwo i dotację

Niniejszy formularz umożliwia aplikowanie o samo członkostwo w Open Wing Alliance lub też o członkostwo wraz z dotacją. Zanim wniosek o dotację zostanie rozpatrzony, grupa musi zostać członkiem koalicji. Formularz umożliwia również aktualnym członkom aplikowanie o dotację bez ponownego przesyłania podstawowych informacji. Prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, aby uzyskać dostęp do właściwego formularza.

Aplikacja członkowska::

Organizacje członkowskie Open Wing Alliance muszą zaakceptować poniższe zasady:

  • Zobowiązać się pracować na rzecz zakazu używania klatek podczas chowu kur niosek na całym świecie.
  • Wyrażać gotowość udziału w międzynarodowych kampaniach przeciwko znaczącym korporacjom.
  • Mieć logo organizacji umieszczone w widocznym miejscu na stronie koalicji.
  • Być obecnym w mediach jako część międzynarodowej koalicji.
  • Pracować razem, wspierać i szanować innych członków koalicji.

Nazwa organizacji

Adres strony internetowej

Państwa, w których działa organizacja

Główna osoba kontaktowa

Budżet na rok 2017

Numer organizacji

Liczba pracowników pełnoetatowych

Liczba aktywnych wolontariuszy

Wielkość listy adresowej

Jakie są ostatnie osiągnięcia organizacji?

Aktualne zaangażowanie w zinstytucjonalizowane kampanie

Prosimy załączyć logo w wysokiej rozdzielczości:


(Akceptowane formaty: .png, .eps, .svg lub .gif)


Dotacja: Dotacje będą przyznawane do $50,000 USD z możliwością odnowienia po 12 miesiacach. Przyjmujemy wnioski na bieżąco, wszyscy nasi grantobiorcy w 2018 roku zostali sfinalizowani. Termin składania wniosków o kolejną turę dotacji upływa 31 października 2018 roku.

Nazwa programu/projektu

Całkowity budżet

Wnioskowana kwota dotacji

Proszę opisać, na jakie cele zostanie przeznaczona dotacja

Czy istnieją zasoby lub szkolenia przekraczające kwotę dotacji, lecz niezbędne, aby program odniósł sukces?

Proszę zaznaczyć zasoby, do który grupa ma już dostęp: