Ansök

Ansök 2017-07-21T19:13:49+00:00

Medlemskaps- och bidragsansökan

Detta ansökningsformulär gör det möjligt för berörda parter att ansöka om enbart medlemskap eller medlemskap samt bidrag. Organisationer måste vara godkända medlemmar innan bidragsansökningar övervägs. Formuläret tillåter organisationer som redan är medlemmar att ansöka om bidrag utan att behöva fylla i grundläggande information. Var vänlig och välj passande formulär genom att klicka i rutorna.

Medlemskapsansökan:

Open Wing Alliance-medlemmar måste leva upp till ett antal kriterier:

  • Vill arbeta för att avskaffa burar för äggläggande hönor världen över.
  • Är villig att delta i globala kampanjer mot stora företag.
  • Ger samtycke till att låta organisationens logo publiceras på koalitionens hemsida.
  • Går med på att nämnas i media som en del av den globala koalitionen.
  • Är villiga att samarbeta och stötta samt respektera andra medlemsorganisationer.

Organisationens namn

Länk till hemsida

Land / länder som organisationen opererar i

Kontaktperson inom organisationen

Årlig budget för 2017

Registrerat nonprofitnummer

Antal heltidsanställda

Antal aktiva volontärer

Antal prenumeranter på e-postlista

Nämn några av organisationens senaste framgångar

Nuvarande inblandning i institutionella kampanjer

Var vänlig bifoga en högupplöst logo


(Endast .png, .eps., .svg, .gif-format accepteras)


Ansökningsdetaljer: var tolfte månad är det möjligt att ansöka om bidrag på upp till $ 50 000 USD. Trots att vi tar emot ansökningar löpande så har alla bidragstagare för 2018 redan fastställts. Sista ansökningsdagen för nästa omgång är den 31 oktober 2018.

Program/Projektnamn

Total budget för programmet

Totalt belopp som ansöks om.

Beskriv de aktiviteter som bidraget skulle gå till.

Finns det behov av andra resurser eller träning/utbildning för att göra programmet lyckat?

Välj alla resurser som organisationen redan har tillgång till.